31/05/2020 06:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thược dược

Tác giả: Quách Thoại - Đoàn Thoại

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2014 09:41

 

Ðứng im ngoài hàng dậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu

Ta sụp lạy cúi đầu.
Nguồn: Giữa lòng cuộc đời, Tạp chí Văn nghệ xuất bản, Sài Gòn, 1962

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Thoại » Thược dược