25/06/2021 04:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thược dược

Tác giả: Quách Thoại - Đoàn Thoại

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2014 09:41

 

Ðứng im ngoài hàng dậu
Em mỉm nụ nhiệm mầu
Lặng nhìn em kinh ngạc
Vừa thoáng nghe em hát
Lời ca em thiên thâu

- Ta sụp lạy cúi đầu.
Nguồn:
1. Giữa lòng cuộc đời, Tạp chí Văn nghệ xuất bản, Sài Gòn, 1962
2. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Thoại » Thược dược