25/10/2021 21:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôm vào lớp một

Tác giả: Nguyễn Thị Kim

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 05/05/2013 13:13

 

Cháu vào lớp một
Bé cỏn còn con
Chân tay gầy quá
Còm nhỏm còm nhom

Hai vai đeo nặng
Cặp to hơn người
Lạch lè cháu bước
Thương quá đi thôi!

Con chữ đầu đời
Cố mà học nhé
Bà cùng bố mẹ
Đợi trông ngày ngày
Nguồn: Một thoáng Tây Hồ (thơ), Nguyễn Thị Kim, NXB Hội nhà văn, 2005

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Thị Kim » Tôm vào lớp một