26/05/2022 14:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phúc hoạ Phan mậu tài “Tặng Thiên Mụ tự hoà thượng”
覆和潘茂才贈天姥寺和尚

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/01/2019 09:22

 

Nguyên tác

世事浮雲何足問,
人情覆浪更增煩。
何如齋戒皈依佛,
除卻榮華即是仙。
早覓慈航過苦岸,
好將慧劍斷塵緣。
羨君桂宇蓮穹上,
笑我情天孽海牽。

Phiên âm

Thế sự phù vân hà túc vấn?
Nhân tình phúc lãng cánh tăng phiền!
Hà như trai giới quy y Phật,
Trừ khước vinh hoa tức thị Tiên.
Tảo mích từ hàng qua khổ ngạn;
Hảo tương tuệ kiếm đoạn trần duyên.
Tiện quân quế vũ liên khung thướng,
Tiếu ngã tình thiên nghiệt hải khiên!

Dịch nghĩa

Sự đời như mây nổi, lúc hợp lúc tan hỏi sao cho đủ?
Tình người phản phúc như làn sóng phủ qua lật lại, lại thêm phiền
Sao bằng giữ thân sạch tâm định mà quy y Phật
Trừ bỏ được bả vinh hoa tức là Tiên
Sớm tìm được bè từ để vượt qua bể khổ mà tới bờ giác ngộ.
Lấy trí tuệ làm thanh gươm cắt đứt duyên trần một cách thành thạo.
Muốn được như anh đã lên cung quế vòm sen
Cười ta còn dính vào trời tình biển nghiệt.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Thế sự mây trôi, sao đủ hỏi?
Tình người phản phúc lại thêm phiền
Chi bằng trai giới qui y Phật
Ném quách vinh hoa tức thị Tiên
Sớm kiếm bè từ qua bể khổ
Khéo huơ gươm trí cắt trần duyên
Muốn như anh được lên cung quế
Cười tớ còn trong nghiệt hải khiên!
Phan mậu tài tức tú tài Phan Quế 潘桂.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Phúc hoạ Phan mậu tài “Tặng Thiên Mụ tự hoà thượng”