06/07/2022 22:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Như mộng lệnh kỳ 3
如夢令其三

Tác giả: Lý Thanh Chiếu - 李清照

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Nam Tống, Kim
Đăng bởi Vanachi vào 17/06/2005 16:18

 

Nguyên tác

誰伴明窗獨坐,
我與影兒兩個。
燈盡欲眠時,
影也把人拋躲。
無那,
無那,
好個凄涼的我。

Phiên âm

Thuỳ bạn minh song độc toạ,
Ngã dữ ảnh nhi lưỡng cá.
Đăng tận dục miên thì,
Ảnh dã bả nhân phao đoá.
Vô na!
Vô na!
Hảo cá thê lương đích ngã.

Bản dịch của Nguyễn Chí Viễn

Ai bạn bên song ngồi tựa?
Chiếc bóng với ta hai đứa.
Đèn tắt chực đi nằm,
Bóng cũng bỏ ta trơ đó.
Vò võ!
Vò võ!
Khéo cảnh thê lương mắc mớ.
Nguồn: Nguyễn Chí Viễn, Tuyển tập từ Trung Hoa - Nhật Bản, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Thanh Chiếu » Như mộng lệnh kỳ 3