18/01/2021 17:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sư tu đâu, tiểu tôi tu đấy

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/08/2019 06:51

 

Sư tu đâu, tiểu tôi tu đấy,
Oản với chuối ta cùng ăn chung.
Rục tùng xoè ta rung não bát,
Dốc một lòng thế phát đi tu.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Sư tu đâu, tiểu tôi tu đấy