25/01/2022 14:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thơ

Tác giả: Vũ An - Vũ Văn An

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/03/2015 10:21

 

"May ra thì đủ tiền mua trăng rằm"
V.H.C

Lục bình treo giá cho thơ
Mấy nhành hoa tím vật vờ gió đông

Đò đưa thi sĩ sang sông
Nghe thơ trò chuyện tiền nong với bèo
2-2002
Nguồn: Sau miền bồi lở (thơ), Vũ An, NXB Văn học, 2002

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ An » Thơ