01/12/2021 16:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh Hưng Đạo đại vương
詠陳興道大王

Tác giả: Doãn Khuê - 尹奎

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2020 16:13

 

Nguyên tác

重興視功載,
元輔系神明。
浮輿毓精秀,
英雄不世生。
狂元肆委毒,
來侵百萬兵。
賊船塞滕江,
一戰潮水平。
金瓶奠陳祚,
萬古傳王名。
河山帶靈氣,
妖虜難為腥。
我來拜祠下,
壯懷忽欲鳴。
原借匣中劍,
斬盡海波鯨。

Phiên âm

Trùng hưng thị công tái,
Nguyên phụ hệ thần minh.
Phù dư dục tinh tú,
Anh hùng bất thế sinh.
Cuồng Nguyên tứ uy độc,
Lai xâm bách vạn binh.
Tặc thuyền tái Đằng giang,
Nhất chiến trào thuỷ bình.
Kim bình điện Trần tộ,
Vạn cổ truyền vương danh.
Hà sơn đới linh khí,
Yêu lỗ nan vi tinh.
Ngã lai bái từ hạ,
Tráng hoài hốt dục minh.
Nguyện tá hạp trung kiếm,
Trảm tận hải ba kình!

Bản dịch của Nguyễn Tiến Đoàn

Trùng hưng công ghi chép
Thần minh giúp công đầu
Xe bay nhờ tuấn tú
Anh hùng đời có một
Giặc Nguyên cực hung hãn
Trăm vạn quân xâm lăng
Thuyền giặc chật Bạch Đằng
Một trận nước triều rút
Âu vàng vững phúc Trần
Danh thơm truyền muôn thuở
Linh khí non sông này
Hết hôi tanh máu giặc
Tôi tới đền kính vái
Tráng chí muốn gào lên
Xin nguyện rút kiếm này
Chém phăng kình biển sóng.
Nguồn: Doãn Đoan Trinh, Doãn Tam Hoè, Doãn Khuê: Lập đức Lập công Lập ngôn trọn vẹn, NXB Văn học, 2013

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Doãn Khuê » Vịnh Hưng Đạo đại vương