31/07/2021 12:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiệu Bá đại chung minh
邵伯埭鐘銘

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 24/08/2014 09:12

 

Nguyên tác

無量智慧火,
燒此無明銅。
戒定以為模,
鑄成無漏鐘。
以汝平等手,
執彼慈悲撞。
聲從無有出,
遍滿無邊空。

Phiên âm

Vô lượng trí tuệ hoả,
Thiêu thử vô minh đồng.
Giới định dĩ vi mô,
Chú thành vô lậu chung.
Dĩ nhữ bình đẳng thủ,
Chấp bỉ từ bi chàng.
Thanh tòng vô hữu xuất,
Biến mãn vô biên không.

Bản dịch của Lâm Thanh Huyền

Vô số lửa trí tuệ
Đốt cháy đồng vô minh
Dùng giới định làm mẫu
Đúc mặt chuông phẳng lỳ
Nhấc đôi tay bình đẳng
Nhặt lấy dùi từ bi
Chuông phát nơi vô hữu
Vang rền cõi vô biên
Tự viết: "Thiệu Bá đại chi đông, tự tăng Tử Khang mộ thiên nhân vi thiên cân đồng chung, Thục nhân Tô Thức vi chi minh" 邵伯埭之東,寺僧子康募千人為千斤銅鐘,蜀人蘇軾為之銘 (Phía đông đập Thiệu Bá, sư Tử Khang mộ ngàn người đúc một chuông đồng ngàn cân, Tô Thức người đất Thục nhân đó làm bài minh).
Nguồn: Triết học và thiền học phương đông, Lâm Thanh Huyền, NXB Lao động, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Thiệu Bá đại chung minh