19/06/2024 07:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tại Kim nhật tác kỳ 2
在金日作其二

Tác giả: Vũ Văn Hư Trung - 宇文虚中

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi hongha83 vào 20/10/2008 04:19

 

Nguyên tác

遙夜沉沉滿幕霜,
有時歸夢到家鄉。
傳聞已筑西河館,
自許能肥北海羊。
回首兩朝俱草莽,
馳心萬里絕農桑。
人生一死渾閑事,
裂眥穿胸不汝忘。

Phiên âm

Dao dạ trầm trầm mãn mạc sương,
Hữu thì quy mộng đáo gia hương.
Truyền văn dĩ trúc tây hà quán,
Tự hứa năng phì bắc hải dương.
Hồi thủ lưỡng triều câu thảo mãng,
Trì tâm vạn lý tuyệt nông tang.
Nhân sinh nhất tử hồn nhàn sự,
Liệt tý xuyên hung bất nhữ vong.

Bản dịch của Hoàng Tạo

Sương đêm chìm lặng đẫm màn the
Đôi lúc đưa hồn mộng tới quê
Mặc chuyện sông Tây xây quán học
Quyết lòng bể Bắc dắt đàn dê
Hai triều cỏ rả coi mà ngán
Muôn dặm nông tang thấy những gì?
Một chết ở đời chi đáng kể
Moi gan rách mặt dạ còn ghi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Văn Hư Trung » Tại Kim nhật tác kỳ 2