05/08/2021 03:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Làm thân con gái phải lo

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/03/2015 16:51

 

Làm thân con gái phải lo,
Mùa đông rét mướt ai cho mượn chồng.
Nguồn: Mã Giang Lân, Tục ngữ và ca dao Việt Nam, NXB Giáo dục, 1999 (tái bản lần thứ 5)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Làm thân con gái phải lo