28/09/2021 12:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngư thôn tịch chiếu
漁村夕照

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 29/04/2012 08:34

 

Nguyên tác

三相潦濟水含天,
八九人家古渡邊。
晒網樹穿斜日影,
蘆花渚畔逼炊煙。

Phiên âm

Tam Tương lạo tế thuỷ hàm thiên,
Bát cửu nhân gia cổ độ biên.
Sái võng thụ xuyên tà nhật ảnh,
Lô hoa chử bạn bức xuy yên.

Dịch nghĩa

Sông Tương mưa lũ nước ngậm trời
Tám chín nhà dân bên bến cũ
Mặt trời chếch bóng rọi qua tấm lưới phơi trên cây
Hoa lau bên bờ nước cản làn khói bếp

Bản dịch của Kim Anh

Sông Tương nước lũ lẫn trời
Nhà chài dăm nóc, lưới phơi bên cồn
Mặt trời chếch bóng hoàng hôn
Hoa lau, khói bếp... chạnh buồn lòng ai!
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Ngư thôn tịch chiếu