07/07/2022 13:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 3
席上代人贈別其三

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 08:28

 

Nguyên tác

蓮子劈開須見臆,
楸枰著盡更無期。
破衫卻有重逢處,
一飯何曾忘卻時。

Phiên âm

Liên tử phách khai tu kiến ức,
Thu bình trứ tận cánh vô kỳ.
Phá sam khước hữu trùng phùng xứ,
Nhất phạn hà tằng vong khước thì.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Tách hoa sen sẽ còn những ngó
Cuộc cờ tàn còn đó hẹn kỳ ?
Áo tuy rách cũng còn gặp lại
Tiệc một lần vẫn mãi khắc ghi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Tịch thượng đại nhân tặng biệt kỳ 3