07/05/2021 09:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Quảng Lăng hoài cổ
廣陵懷古

Tác giả: Tào Tuyết Cần - 曹雪芹

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi Vanachi vào 21/04/2006 19:35

 

Nguyên tác

蟬噪鴉栖轉眼過,
隋堤風景近如何?
只緣占得風流號,
惹得紛紛口舌多。

Phiên âm

Thiền táo nha tê chuyển nhãn quá,
Tuỳ đê phong cảnh cận như hà ?
Chỉ duyên chiêm đắc phong lưu hiệu,
Nhạ đắc phân phân khẩu thiệt đa.

Bản dịch của nhóm Vũ Bội Hoàng

Ve kêu quạ đậu chóng làm sao,
Giờ cảnh đê Tùy cảnh thế nào ?
Vì nỗi xa hoa xưa chiếm hệt,
Cho đời mai mỉa miệng nhao nhao.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tào Tuyết Cần » Quảng Lăng hoài cổ