30/01/2023 09:39Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Động Linh quán lưu tuyền
洞靈觀流泉

Tác giả: Lý Dĩnh - 李郢

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2014 12:04

 

Nguyên tác

石上苔芒水上煙,
潺湲聲在觀門前。
千岩萬壑分流去,
更引飛花入洞天。

Phiên âm

Thạch thượng đài mang, thuỷ thượng yên,
Sàn viên thanh tại quán môn tiền.
Thiên nham vạn hác phân lưu khứ,
Cánh dẫn phi hoa nhập động thiên.

Dịch nghĩa

Rêu hoang trên đá, sương khói trên mặt nước,
Có tiếng nước chảy trước cổng quán đạo.
Nước từ ngàn vạn hẻm núi,
Mang theo hoa rơi trôi tới sơn động này.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rêu trên đá, khói là mặt nước
Tiếng suối đâu róc rách cổng ngoài
Từ ngàn hốc núi chảy hoài
Còn đem hoa rụng tới nơi động này

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lý Dĩnh » Động Linh quán lưu tuyền