28/11/2020 22:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Dương liễu chi kỳ 3
楊柳枝其三

Tác giả: Tôn Phường - 孫魴

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 26/11/2006 05:19

 

Nguyên tác

暖傍離亭靜拂橋,
入流穿檻綠陰搖。
不知落日誰相送,
魂斷千條與萬條。

Phiên âm

Noãn bạng ly đình tĩnh phất kiều,
Nhập lưu xuyên hạm lục âm diêu.
Bất tri lạc nhật thuỳ tương tống,
Hồn đoạn thiên điều dữ vạn điều.

Dịch nghĩa

Trồng bên đình tiễn đưa, tơ liễu lặng lẽ đong đưa bên cầu,
Bóng xanh mát lay động trên lan can.
Không biết khi mặt trời lặn rồi còn ai tiễn đưa nhau không,
Cả ngàn, cả vạn cành sợ bị bẻ hết hồn rồi.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Bên cầu, cạnh ly đình phơ phất
Lan can tràn ánh lục lung lay
Bóng chiều, ai tiễn đưa ai
Mà hồn ai lịm chết dài cành dương.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tôn Phường » Dương liễu chi kỳ 3