24/03/2023 20:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngọn đèn

Tác giả: Quách Mạt Nhược - 郭沫若

Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/06/2008 08:38

 

Bản dịch của Phan Văn Các

Ngọn đèn kia khi ngời khi tắt
Là ngọn đèn nơi đâu ?
Đất liền phải chăng đã gần trước mặt
Sao khiến lòng ta sầu ?


Ta sợ lắm, đen ngòm bóng núi
Như gã khổng lồ trong chuyện trẻ con!
Ôi, không thể nào chống lại
Đất liền trước mặt đã gần!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Quách Mạt Nhược » Ngọn đèn