22/01/2021 08:12Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gió đưa tàu chuối tan tành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 22/03/2016 17:28

 

Gió đưa tàu chuối tan tành,
Em đem duyên đi bán bốn cửa thành không ai mua.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Gió đưa tàu chuối tan tành