08/12/2021 02:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thái vi 1
采薇 1

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 14/12/2015 14:17

 

Nguyên tác

采薇采薇,
薇亦作止。
曰歸曰歸,
歲亦莫止。
靡室靡家,
玁狁之故;
不遑啟居,
玁狁之故。

Phiên âm

Thái vi, thái vi,
Vi diệc tác chỉ.
Viết quy, viết quy,
Tuế diệc mộ chỉ.
Mỹ thất mỹ gia,
Nghiễm doãn chi cố.
Bất hoàng khải cư,
Nghiễm doãn chi cố.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Hái rau vi, hái rau vi
Rau đà thấy mọc xanh rì mọi nơi
Rở về, ta hãy về thôi
Nam tân sắp sửa đến nơi kia mà
Tấm thân không cửa không nhà
Bời quân rợ Địch tràn qua bất kỳ
Đứng ngồi nào rảnh rang chi
Bởi quân rợ Địch liên thì xâm lăng
Chú giải của Chu Hy:
Chương này thuộc hứng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Thái vi 1