04/02/2023 05:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin việc

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 01/10/2008 08:09

 

Trăng 2000 hoa chuyển giao thế kỷ
Xuân xin chân gác nghĩa địa tình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Xin việc