07/10/2022 11:06Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài hát mưa tháng tư
April rain song

Tác giả: Langston Hughes

Nước: Mỹ
Đăng bởi estrange vào 25/03/2008 01:54

 

Nguyên tác

Let the rain kiss you
Let the rain beat upon your head with silver liquid drops
Let the rain sing you a lullaby
The rain makes still pools on the sidewalk
The rain makes running pools in the gutter
The rain plays a little sleep song on our roof at night
And I love the rain.

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Hãy để mưa hôn em
Hãy để mưa chạm vào đầu em bằng những giọt nước lấp lánh ánh bạc
Hãy để mưa hát ru em
Mưa làm ra các vũng nước lặng trên vỉa hè
Mưa làm ra các vũng nước động trong máng xối
Mưa hát một bài ca nhỏ dành cho giấc ngủ
trên mái nhà của chúng mình đêm nay
Và anh yêu mưa

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Langston Hughes » Bài hát mưa tháng tư