03/12/2021 18:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thi ngôn tự phụ kỳ 1
詩言自負其一

Tác giả: Trần Ái Sơn - 陳愛山

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi tôn tiền tử vào 23/03/2020 08:29

 

Nguyên tác

寶鼎香消沉水煙,
碧紗春帳薄如蟬。
洞章吟罷愁成海,
人在欄杆月在天。

Phiên âm

Bảo đỉnh hương tiêu trầm thuỷ yên,
Bích sa xuân trướng bạc như thiền.
Động chương ngâm bãi sầu thành hải,
Nhân tại lan can nguyệt tại thiên.

Dịch nghĩa

Khói trầm trong đỉnh hương báu đã tiêu tan hết,
Màn xuân bằng the biếc mỏng tựa cánh ve.
Vần thơ thâm thuý ngâm xong, sầu thành biển,
Người cạnh lan can, trăng trên trời.

Bản dịch của La Sơn

Lò hương vừa dứt khói la đà,
Rung rinh màn trướng vẻ xuân sa.
Câu thơ lắng lại tình sông bể,
Trăng côi, bóng lẻ trước hiên nhà.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Ái Sơn » Thi ngôn tự phụ kỳ 1