22/10/2021 08:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Sư cụ

Tác giả: Tản Đà - 傘沱

Thể thơ: Đường luật biến thể; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 23/10/2009 05:24

 

Chùa có ông lụ khụ
Trông như cây cổ thụ
Dưới cằm không để râu
Trên đầu có đội mũ
Sư cụ
Nguồn: Tản Đà, Khối tình con - Quyển thứ hai, Tản Đà thư cục in lần thứ hai, 1918

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tản Đà » Sư cụ