24/06/2024 22:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đài

Tác giả: Viên Mai - 袁枚

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 29/05/2008 09:18

 

Nguyên tác

白日不到處,
青春恰自來。
苔花如米小,
亦學牡丹開。

Phiên âm

Bạch nhật bất đáo xứ,
Thanh xuân cáp tự lai.
Đài hoa như mễ tiểu,
Diệc học mẫu đơn khai.

Bản dịch của Nguyễn Khắc Phi

Nơi ánh dương chẳng tới
Lại đến cả trời xuân
Hoa rêu nhỏ tựa tấm
Học nở theo mẫu đơn

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Mai » Đài