06/10/2022 20:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng cô đầu Kim

Tác giả: Dương Tự Nhu - 楊嗣瑈

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/02/2020 14:35

 

Thiên kim nhất tiếu[1],
Vẻ xinh xinh mày liễu má đào.
Bấy lâu nay trộm nhớ thầm yêu,
Tình duyên ấy biết bao nhiêu gắn bó.
Ngã thị phong lưu hiền thái thú[2],
Quân ưng hồng phấn cổ danh ca[3].
Khách trâm anh với khách quần thoa,
Cách phong nhã hào hoa là thế thế.
Đã tri kỷ xin đừng e lệ,
Chữ chung tình ai dễ dám quên.
Tuổi vàng, đá biết từ phen.
Nguồn: Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Chữ Hán: 千金一笑. Nghĩa: Nghìn vàng mua được một nụ cười (của nàng).
[2] Chữ Hán: 我是風流賢太守. Nghĩa: Ta là vị quan thái thú hiền mà phong lưu.
[3] Chữ Hán: 君應紅粉古名歌. Nghĩa: Nàng là cô đầu má hồng hát hay có tiếng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Tự Nhu » Tặng cô đầu Kim