01/07/2022 15:17Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Yêu

Tác giả: Trịnh Bửu Hoài

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 06/03/2014 22:09

 

Viết
Tức là thở
Yêu
Cũng tức là thở
Thế nên
Viết tức là yêu em
19-5-1971

Nguồn: Thơ trong nhật ký, Trịnh Bửu Hoài, NXB Hội nhà văn, 2012

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Bửu Hoài » Yêu