13/08/2022 20:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Triêu canh
朝耕

Tác giả: Viên Trung Đạo - 袁中道

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/02/2019 12:50

 

Nguyên tác

荷鋤出茅屋,
月色白如素。
過林滴雨聲,
一天好霧露。
東方猶未光,
燦燦動霞路。
不覺叱牛聲,
驚起雙白鷺。

Phiên âm

Hà sừ xuất mao ốc,
Nguyệt sắc bạch như tố.
Quá lâm trích vũ thanh,
Nhất thiên hảo vụ lộ.
Đông phương do vị quang,
Xán xán động hà lộ.
Bất giác sất ngưu thanh,
Kinh khởi song bạch lộ.

Dịch nghĩa

Vác bừa ra khỏi mái nhà tranh
Ánh trăng trắng như luạ
Qua rừng nghe giọt mưa rơi
Trời sương mù dầy đặc
Đàng đông trời chưa rạng
Ráng ban mai chiếu sáng đường
Chẳng ngờ tiếng quát trâu
Đôi cò trắng sợ bay

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Nhà lá vác bừa ra
Ánh trăng như lụa sáng
Qua rừng nghe tiếng mưa
Trời xuống sương mù nặng
Đông vẫn còn chưa hừng
Sáng đường có ánh ráng
Chẳng dè tiếng quát trâu
Sợ vút đôi cò trắng

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Viên Trung Đạo » Triêu canh