01/07/2022 01:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cu ngoài trách cu trong

Tác giả: Phan Chu Trinh - 潘周楨

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Nguyễn Thanh Lộc vào 23/10/2016 22:07

 

Dạ chuột lòng chim gẫm chả xong[1],
Nghĩ ra mà gớm chú cu trong!
Đã hay[2] ghét chắc[3] dây gù gáy,
Cũng phải thương nhau nhắm máu lông[4].
Trót bước[5] vô vòng xoang lấy lưới,
Còn đem cả ổ giụm vào lồng.
Nước ve lúa nắm bao nhiêu đó,
Độc miệng nào ai có kể công.
Bài này viết lúc tác giả ở Mỹ Tho. Theo lời phụ chú của tác giả bên cạnh nhan đề thì bài này viết năm 1910 hay đầu năm 1911. Trong Quốc âm tạp vịnh tác giả ghi nhan đề là Cu mồi có chú thêm bên cạnh bằng chữ nho Cu ngoài trách cu trong.

Nguồn: Nguyễn Văn Dương, Tuyển tập Phan Châu Trinh, NXB Đà Nẵng, 1995
[1] Quốc âm tạp vịnh chép "chẳng xong".
[2] Quốc âm tạp vịnh chép "Chẳng chi".
[3] Ghét nhau, tiếng địa phương, nhất là ở vùng Bình-Trị-Thiên.
[4] Quốc âm tạp vịnh chép "nắm máu lông". Trong Đại Nam quốc âm tự vị, Paulus Của định nghĩa nhắm là "vừa đựng trong lòng bàn tay", một nhắm là một mớ trong bàn tay; còn nắm thì định nghĩa là "lấy ngón tay mà bắt, vật vừa bắt trong tay" và một nắm là "vừa một tay nắm"; như vậy nắmnhắm gần như đồng nghĩa nhau.
[5] Quốc âm tạp vịnh chép "Đã bước".

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Chu Trinh » Cu ngoài trách cu trong