19/09/2020 08:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cây xanh thì lá cũng xanh

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/07/2006 04:17

 

Cây xanh thì lá cũng xanh,
Cha mẹ hiền lành để đức cho con.
Mừng cây rồi lại mừng cành,
Cây tốt lắm chồi, người đức lắm con.
Ba vuông sánh với bảy tròn,
Ðời cha vinh hiển, đời con sang giàu.
Nguồn: Nguyễn Tấn Long, Phan Canh, Thi ca bình dân Việt Nam - Quyển 3: Vũ trụ quan, NXB Sống mới, 1970

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Cây xanh thì lá cũng xanh