29/05/2022 15:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Việt Nam Phật Quốc tự

Tác giả: Thích Giác Toàn - Lê Phước Tường

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 14/01/2017 07:30

 

Ẩn mình nhẫn nại nắng mưa
Nương vùng đất Phật kế thừa pháp duyên
Việt Nam Phật Quốc tự... truyền
Mười phương Tam bảo kết liền ngàn sau
Nguồn: Báo Giác ngộ, số 880, ngày 13-1-2017 (tức 16 tháng 12 - PL 2560)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thích Giác Toàn » Việt Nam Phật Quốc tự