24/09/2023 07:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thư hoài kỳ 1
書懷其一

Tác giả: Lê Quát - 黎括

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2008 00:05

 

Nguyên tác

事務如毛病復閒,
乾坤萬變靜中看。
雙梅橋畔秋風老,
無數黃花映藥欗。

Phiên âm

Sự vụ như mao, bệnh phục nhàn,
Kiền khôn vạn biến tĩnh trung khan,
Song Mai kiều bạn thu phong lão,
Vô số hoàng hoa ánh dược lan.

Dịch nghĩa

Công việc bộn bề, ốm thành ra nhàn,
Trong yên tĩnh, ngồi nhìn biến đổi của trời đất,
Bên cầu Song Mai, gió cuối thu,
Mầu vàng của vô số hoa cúc ánh vào lan can.

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Công việc bộn bề, ốm lại nhàn,
Đất trời thay đổi, lặng yên xem.
Cuối thu gió thổi bên cầu nọ,
Vô số lan can ánh cúc vàng.
Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quát » Thư hoài kỳ 1