04/02/2023 03:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Chấm com

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/01/2009 02:34

 

Tình lẻ ngồi trang trắng đợi
Yahoo chấm com thư gửi một mình

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Chấm com