28/05/2022 09:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cõng mẹ

Tác giả: Trần Duy Trung

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Trần Duy Trung vào 05/01/2008 16:02

 

Ơi hời
Cõng mẹ đi chơi
Lưng con cõng mẹ, mẹ cõng trời về đâu?

Ngàn năm mưa nắng cõng nhau
Trăm năm cõng mẹ qua cầu...trần gian

Ơi hời
Nước mắt chứa chan
Mẹ ơi cõng mẹ lệ tang trắng trời.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Duy Trung » Cõng mẹ