22/03/2023 18:45Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tình viện
晴院

Tác giả: Vũ Phạm Khải - 武范啟

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 23/06/2016 14:35

 

Nguyên tác

丹霞院淨曉風敲,
最愛冬春此日交。
簾外祥光籠遠岫,
階前黃蝶上花梢。

Phiên âm

Đan hà viện tịnh hiểu phong xao,
Tối ái đông xuân thử nhật giao.
Liêm ngoại tường quang lung viễn tụ,
Giai tiền hoàng điệp thướng hoa tiêu.

Dịch nghĩa

Trong ráng hồng gió sớm xào xạc nơi tĩnh viện
Thú vị nhất là lúc giao thời giữa mùa đông và mùa xuân này
Ngoài rèm ánh sáng rạng rỡ bao phủ ngọn núi xa
Trước thềm con bướm vàng lượn trên đầu cành hoa

Bản dịch của Nguyễn Văn Huyền

Ráng hồng, viện tĩnh, gió mai đưa,
Thú nhất đông xuân lúc chuyển mùa.
Rực rỡ ánh dương tràn phía núi,
Bướm vàng trước cửa ghẹo chòm hoa.
Nguồn: Đông Dương thi văn tuyển, Vũ Phạm Khải, NXB Khoa học xã hội, 1991

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vũ Phạm Khải » Tình viện