16/06/2021 05:28Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Em buôn chi có sọt có giành

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/10/2015 07:06

 

Em buôn chi có sọt có giành,
Có phải buôn hành, xuống chợ Cầu Quan.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Em buôn chi có sọt có giành