08/12/2022 10:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ giã Tuyên Quang bài 2

Tác giả: Nhượng Tống - Hoàng Phạm Trân

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2006 13:47

 

Người một phương trời, khách một phương,
Đôi lòng ai giắt sợi tơ vương.
Không quen thuộc đã thành dan díu,
Có biệt ly đành phải nhớ thương.
Ơn nặng chưa đền cho đất nước,
Tình riêng tạm gởi với văn chương.
Thăm nhau muốn mượn đường trong mộng,
Núi Tản, sông Lô mấy dặm đường?
Nguồn:
1. Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển thượng), NXB Xuân Thu, 1990
2. Văn Hạc, Thi thoại, Quốc Học thư xã, 1942, tr. 24

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nhượng Tống » Từ giã Tuyên Quang bài 2