20/10/2021 14:52Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thiếu niên du
少年遊

Tác giả: Tô Thức - 蘇軾

Thể thơ: Từ phẩm; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Bắc Tống, Liêu
Đăng bởi Vanachi vào 09/06/2007 20:41

 

Nguyên tác

去年相送,
餘杭門外,
飛雪似楊花,
今年春盡,
楊花似雪,
猶不見還家。
對酒捲簾邀明月,
風露透窗紗,
恰似嫦娥憐雙燕,
分明照,
畫梁斜。

Phiên âm

Khứ niên tương tống,
Dư Hàng môn ngoại,
Phi tuyết tự dương hoa,
Kim niên xuân tận,
Dương hoa tự tuyết,
Do bất kiến hoàn gia.
Đối tửu quyển liêm yêu minh nguyệt,
Phong lộ thấu song sa,
Cáp tự Thường Nga liên song yến,
Phân minh chiếu,
Hoạ lương tà[1].

Dịch nghĩa

Năm ngoái khi chia tay nhau,
Ngoài cửa thành Dư Hàng,
Tuyết bay tựa hoa Dương,
Năm nay xuân hết,
Hoa dương bay, tựa tuyết,
Vẫn chưa thấy trở lại nhà.
Trước cuộc rượu, vén rèm, mời trăng sáng xuống,
Gió sương lọt vào bức màn che cửa sổ,
Dường như ả Hằng Nga yêu đôi én,
Soi sáng khắp,
Từng chỗ chếch của bức tường vẽ.

Bản dịch của Nguyễn Xuân Tảo

Năm qua tiễn biệt,
Ngoài cửa Dư Hàng,
Tuyết rải tựa hoa dương,
Năm nay xuân hết,
Dương hoa như tuyết,
Vẫn chưa trở lại quê hương.
Nâng chén, vén rèm, mời trăng sáng,
Màn cửa lọt hơi sương,
Coi ả Hằng yêu cặp én,
Soi sáng khắp,
Bức kẻ tường.
Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
[1] Tác giả so sánh đôi én được bóng trăng soi sáng đến bức tường hoa mà mình thì đơn chiếc, chẳng ai đoái hoài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tô Thức » Thiếu niên du