07/07/2022 08:32Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Vi thị ca nhân kỳ 1
贈韋氏歌人其一

Tác giả: Tiết Năng - 薛能

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/06/2014 14:00

 

Nguyên tác

弦管聲凝發唱高,
幾人心地暗傷刀。
思量更有何堪比,
王母新開一樹桃。

Phiên âm

Huyền quản thanh ngưng phát xướng cao,
Kỷ nhân tâm địa ám thương đao.
Tư lường cánh hữu hà kham tỷ,
Vương Mẫu tân khai nhất thụ đào.

Dịch nghĩa

Tiếng đàn sáo ngưng đọng cho giọng ca lên cao,
Vài người nghe cảm thương như bị dao cắt tâm can.
So sánh để đánh giá khó lường được,
Tưởng như vườn đào của Tây Vương Mẫu vừa có một cây ra hoa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đàn sáo ngưng giọng ca cao vút
Vài người nghe cảm xúc thương đau
Khó mà so sánh thâm sâu
Tưởng đào Vương Mẫu vừa đâu hoa chào
[] Tức Tây Vương Mẫu, tương truyền là chúa của các vị tiên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tiết Năng » Tặng Vi thị ca nhân kỳ 1