07/10/2022 11:16Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Kim Lăng độ
題金陵渡

Tác giả: Trương Hỗ - 張祜

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 09/07/2006 17:13

 

Nguyên tác

金陵津渡小山樓,
一宿行人自可愁。
潮落夜江斜月裏,
兩三星火是瓜洲。

Phiên âm

Kim Lăng[1] tân độ tiểu sơn lâu,
Nhất túc hành nhân tự khả sầu.
Triều lạc dạ giang tà nguyệt lý,
Lưỡng tam tinh hoả thị Qua Châu[2].

Dịch nghĩa

Bên bến đò Kim Lăng, trong toà lầu nhỏ ven núi,
Có một người đi xa nghỉ lại, một mình cảm thấy buồn bã.
Thuỷ triều xuống, trên sông đêm trong ánh trăng tà,
Có đôi ba đốm lửa xa xa chính là Qua Châu.

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Lầu ven đồi nhỏ, bến Kim Lăng,
Có người khách trọ một đêm trăng.
Thấy buồn, triều xuống trên sông vắng,
Ánh lửa, Qua Châu đó phải rằng?
[1] Giờ là huyện Giang Tô, tỉnh Giang Ninh.
[2] Tên trấn, nay ở tỉnh Giang Tô, đối diện với bến Kim Lăng ở bờ nam sông này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hỗ » Đề Kim Lăng độ