05/12/2021 13:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Có ai?

Tác giả: Nguyễn Lãm Thắng

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Nguyễn Lãm Thắng vào 09/10/2019 13:54

 

Ai cởi con ngựa trắng
Lên đỉnh Bạch Mã không
Ai thấy rồng bay thẳng
Từ đất thiêng Thăng Long

Ai vượt ngàn dặm xa
Nghỉ dưới giàn thiên lý
Ai đem nửa trăng tà
Dấu dưới hồ bán nguyệt

Có ai đang thẹn thùng
Ngồi bên cây mắc cở
Có ai đang đói lòng
Tay vin cành cơm nguội

Ai đưa tay bắt bướm
Trên nhánh điệp vàng lay
Có ai bị điểm kém
Vở ép lá thuộc bài.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Lãm Thắng » Có ai?