29/03/2023 11:05Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Tiết thập nhị lang trung phó Vụ châu
送薛十二郎中赴婺州

Tác giả: Diêu Hợp - 姚合

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/12/2013 06:57

 

Nguyên tác

我住浙江西,
君去浙江東。
日日心來往,
不畏浙江風。

Phiên âm

Ngã trú Chiết Giang tây,
Quân khứ Chiết Giang đông.
Nhật nhật tâm lai vãng,
Bất uý Chiết Giang phong.

Dịch nghĩa

Tôi ở phía tây Chiết Giang,
Ông phải đi đông Chiết Giang.
Nhưng tâm hồn ngày ngày vẫn qua lại thăm nhau,
Đâu có ngán gió ở Chiết Giang.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tôi ở tây Chiết Giang
Ông đi đông Chiết Giang
Ngày ngày tâm qua lại
Đâu ngán gió Chiết Giang
Tiết thập nhị lang trung tức quan lang trung Tiết Oánh, bạn đồng liêu và cũng là bạn thơ của tác giả. Vụ châu nay là Kim Hoa. Tác giả và Tiết Oánh đang làm quan tại Ngô Hưng, nay là Hồ châu, thì Tiết Oánh được điều đi Kim Hoa. Theo bản đồ “Tối tân Trung Quốc toàn đồ” ấn hành năm 1989 tại Hương Cảng, thì Hồ châu và Kim Hoa nằm trên trục bắc nam, Hồ châu ở phía bắc, Kim Hoa ở phía nam. Hai địa danh này đều nằm trong tỉnh Chiết Giang. Trong bài này thì dưòng như Hồ châu và Kim Hoa nằm trên trục đông tây, có thể tây và đông trong bài chỉ có nghĩa phiếm chỉ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Diêu Hợp » Tống Tiết thập nhị lang trung phó Vụ châu