16/10/2021 10:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử thi - Cô Tô đài
詠史詩-姑蘇台

Tác giả: Hồ Tằng - 胡曾

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi Vanachi vào 12/05/2018 17:24

 

Nguyên tác

吳王恃霸逞雄才,
貪向姑蘇醉綠醅。
不覺錢塘江上月,
一宵西送越兵來。

Phiên âm

Ngô vương thị bá sính hùng tài,
Tham hướng Cô Tô tuý lục phôi.
Bất giác Tiền Đường giang thượng nguyệt,
Nhất tiêu tây tống Việt binh lai.

Bản dịch của Châu Hải Đường

Ngô vương cậy bá, tỏ hùng tài;
Tham uống Cô Tô chén rượu say;
Nào biết Tiền Đường vừng nguyệt sáng;
Đưa quân Việt đến tối hôm nay.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồ Tằng » Vịnh sử thi - Cô Tô đài