21/10/2021 07:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 5 (Ngô liên Mạnh Hạo Nhiên)
遣興五首其五(吾憐孟浩然)

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/02/2015 16:50

 

Nguyên tác

吾憐孟浩然,
裋褐即長夜。
賦詩何必多,
往往淩鮑謝。
清江空舊魚,
春雨餘甘蔗。
每望東南雲,
令人幾悲吒。

Phiên âm

Ngô liên Mạnh Hạo Nhiên,
Đoản cát tức trường dạ.
Phú thi hà tất đa,
Vãng vãng lăng Bão, Tạ[1].
Thanh giang không cựu ngư,
Xuân vũ dư cam giá.
Mỗi vọng đông nam vân,
Linh nhân kỷ bi trá.

Dịch nghĩa

Tôi thương ông Mạnh Hạo Nhiên,
Áo cộc mặc qua đêm.
Làm thơ cần chi nhiều,
Thế mà cứ phăng phăng vượt lên trên cả Bão Chiếu, Tạ Diễu.
Nơi sông trong không còn cá cũ,
Mưa xuân thừa sức khiến cho miá ngọt mọc.
Mỗi khi ngóng mây phía đông nam,
Khiến người sầu lòng biết bao.

Bản dịch của Phạm Doanh

Tôi thương Mạnh Hạo Nhiên,
Áo cộc mặc qua đêm.
Làm thơ cần chi lắm,
Bão, Tạ vượt lên trên.
Sông trong vắng cá cũ,
Mưa xuân mía mọc liền.
Mây đông nam khi ngóng,
Khiến người buồn bực rên.
(Năm 759)

[1] Bão Chiếu (415-470) và Tạ Diễu (454-499), hai nhà thơ thời Nam Bắc triều.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Khiển hứng ngũ thủ (III) kỳ 5 (Ngô liên Mạnh Hạo Nhiên)