28/01/2022 01:27Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuế đán ký thám gia mẫu tịnh huynh đệ
歲旦寄探家母並兄弟

Tác giả: Trần Đình Tân - 陳廷賓

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/02/2019 21:46

 

Nguyên tác

春來雨露慶滂沱,
春到門闌藹瑞多。
萱樹春深堂蔭茂,
春回百福又星羅。

Phiên âm

Xuân lai vũ lộ khánh bàng đà,
Xuân đáo môn lan ái thuỵ đa.
Huyên thụ[1] xuân thâm đường ấm mậu[2],
Xuân hồi bách phúc hựu tinh la.

Dịch nghĩa

Xuân trở lại, mừng cho mưa móc ràng rụa
Xuân đến cửa, nhiều điềm lành hiện ra
Cây cỏ huyên vẻ xuân già dặn, cây đường đệ cành lá tốt tươi bóng râm toả rộng
Mùa xuân đem về nhiều phúc lộc như sao giăng trên trời.

Bản dịch của Đặng Quý Địch

Xuân tới mừng mưa móc xiết bao
Xuân bày điều tốt giữa nhà cao
Cây huyên chẳm hẳm, cây đường rậm
Phúc lộc theo xuân đến tợ sao.
[1] Kinh thi: “An đắc huyên thảo ngôn thụ chi bối” (Làm sao có được cây cỏ huyên, nói rằng để trồng chái bắc nhà ăn cỏ huyên khỏi buồn phiền). Chái bắc nhà là nơi mẹ ở. Do đó có từ “huyên đường” (nhà huyên) trỏ mẹ.
[2] Kinh thi: “Đường đệ chi hoa, mạc bất vĩ vĩ; Phàm kim chi nhân, mạc như huynh đệ” (Đường đệ nở hoa, đài thơm rậm rạp; Phàm người đời nay, chẳng bằng anh em). Cho nên “đường đệ” (cũng gọi “thường đệ”) dùng trỏ anh em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Đình Tân » Tuế đán ký thám gia mẫu tịnh huynh đệ