25/09/2021 10:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (05)
The Eve of St Agnes (05)

Tác giả: John Keats

Nước: Anh
Đăng bởi hongha83 vào 30/12/2009 20:46

 

Nguyên tác

At length burst in the argent revelry,
With plume, tiara, and all rich array,
Numerous as shadows haunting faerily
The brain, new stuff'd, in youth, with triumphs gay
Of old romance. These let us wish away,
And turn, sole-thoughted, to one Lady there,
Whose heart had brooded, all that wintry day,
On love, and wing'd St. Agnes' saintly care,
As she had heard old dames full many times declare.

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Ánh bạc chói chang của đêm lễ ập vào
Với mũ miện, lông chim, và vô vàn trang sức
Nhiều như những bóng tiên về ám chật
Cái đầu trẻ trung, vừa có được niềm vui
Của những chiến công trong các chuyện đời xưa
Những thứ ấy, xin cho tôi dẹp cả
Và ý nghĩ, tập trung về một mối
Về một Bà, trong suốt cả ngày đông
Đã lấy tim mình ấp ủ tình thương
Thánh Anhe, nghe các bà kể lại
Câu chuyện nhiều lần cũng bồi hồi ái ngại
Nguồn: http://classiclit.about.c.../jkeats/bl-jkeats-eve.htm
Nguồn: Ngày đã đi qua, NXB Quân đội nhân dân, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » John Keats » Hôm trước ngày lễ thánh Agnes (05)