29/05/2023 18:19Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Biết đâu

Tác giả: Đỗ Quảng Hàn

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Đỗ Quảng Hàn vào 30/08/2022 08:09

 

Biết đâu bồi ở lở đi
Sông sâu nước cả cũng vì em thôi
Áo nâu đã ngấm nâu rồi
Vung tròn úp với tròn nồi mà em.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Quảng Hàn » Biết đâu