01/12/2021 11:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bát nguyệt thập ngũ dạ nguyệt kỳ 2
八月十五夜月其二

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/04/2015 22:29

 

Nguyên tác

稍下巫山峽,
猶銜白帝城。
氣沈全浦暗,
輪仄半樓明。
刁鬥皆催曉,
蟾蜍且自傾。
張弓倚殘魄,
不獨漢家營。

Phiên âm

Sảo hạ Vu Sơn giáp,
Do hàm Bạch Đế thành.
Khí trầm toàn phố ám,
Luân trắc bán lâu minh.
Điêu đẩu[1] giai thôi hiểu,
Thiềm thừ thả tự khuynh.
Trương cung ỷ tàn phách,
Bất độc Hán gia dinh.

Dịch nghĩa

Dần dà xuống kẽm Vu,
Vẫn gần thành Bạch Đế.
Khí xuống thấp nên toàn bãi u ám,
Bánh xe nghiêng nửa lầu sáng.
Xoong chảo đều giục sáng,
Con cóc vì thế tự nghiêng mình.
Giương cung để tựa cái hồn tàn,
Chẳng riêng gì nơi dinh nhà Hán.

Bản dịch của Phạm Doanh

Dần dà xuống kẽm Vu,
Nhưng mới gần Bạch Đế.
Khí thấp khắp bãi mờ,
Vành nghiêng nửa lầu rõ.
Mong sáng, xoong chảo khua,
Cóc kia tự phải nhả.
Giương cung dựa hồn tàn,
Chẳng riêng dinh Hán có!
(Năm 767)

[1] Đồ dùng cho binh lính xưa, đây nhà thơ ám chỉ khi trăng mờ, nguời ta lấy đem gõ cốt làm kinh động con cóc vì tin nó đang nuốt mặt trăng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Bát nguyệt thập ngũ dạ nguyệt kỳ 2