03/02/2023 21:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Phượng Hoàng sơn
題鳳凰山

Tác giả: Thái Thuận - 蔡順

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 22/04/2016 09:55

 

Nguyên tác

瑞世鳳凰何處去,
桐花落盡鵲巢孤。
清風滿院竹君子,
涼思超人松丈夫。
僧戶常關因畏虎,
石巖多掘為尋硃。
相逢未有休官約,
靈徹還應笑我無。

Phiên âm

Thuỵ thế phượng hoàng hà xứ khứ[1],
Đồng hoa lạc tận thước sào cô[2].
Thanh phong mãn viện trúc quân tử,
Lương tứ siêu nhân tùng trượng phu.
Tăng hộ thường quan nhân uý hổ,
Thạch nham đa quật vị tầm chu.
Tương phùng vị hữu hưu quan ước,
Linh Triệt[3] hoàn ưng tiếu ngã vô.

Dịch nghĩa

Đời thịnh đạt mà chim phượng hoàng bay đi đâu
Hoa ngô đồng rụng sạch, tổ chim thước cô đơn
Gió mát đầy viện thổi qua những rặng trúc quân tử
Tứ lạnh lấn người thấm vào những cây tùng trượng phu
Cổng chùa thường đóng vì sợ cọp
Núi đá bị đào nhiều bởi tìm son
Gặp nhau chưa có ước hẹn hưu quan
Đức ngài "Linh Triệt" liệu có cười ta không

Bản dịch của Bùi Duy Tân, Đào Phương Bình

Đời thịnh phượng hoàng sao vắng bóng?
Ngô đồng rụng sạch, thước cô đơn!
Gió quân tử trúc đầy sân mát
Lạnh trượng phu tùng mấy kẻ hơn
Thường đóng cửa chùa vì sợ cọp
Nhiều moi núi đá bởi tìm son
Gặp nhau chưa hẹn ngày treo mũ
Linh Triệt cười ta, đáp chỉn khôn!
Núi Phượng Hoàng ở địa phận huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Tục truyền có 99 con phượng hoàng từ xa bay đến đây rồi lại bay qua biển đi nên mới có tên đó. Ngoài ra còn có thuyết khác là do núi có ngọn hơi ngả xuống, hai bên sườn núi mở rộng ra, hình như chim phượng múa nên mới đặt tên như thế. Theo Phan Huy Chú trong Lịch triều hiến chương loại chí thì: "Núi Phượng Hoàng phong cảnh cũng âm u, tịch mịch, có những nền cũ của cung điện nhà Trần, Văn Trinh Công Chu An ẩn ở đấy, di tích hãy còn".

Nguồn:
1. Sái Thuận nhà thơ lớn đất cổ Kinh Bắc (tuyển thơ), Ty Văn hoá và Thông tin Hà Bắc, 1979
2. Hoàng Việt thi tuyển, Tồn Am Bùi Huy Bích, NXB Văn học, 2007
[1] Đời thịnh phượng hoàng sao vắng bóng?. Người xưa cho phượng hoàng là chim báo trước điềm lành. Khi nào có vua thánh, đời thái bình thì chim xuất hiện. Ở đây đang thời thịnh, lên núi mà lại không thấy phượng hoàng nên mới hỏi như thế.
[2] Ngô đồng rụng sạch, thước cô đơn! Câu này ý nói phượng hoàng thường đậu cây ngô đồng, nay phượng hoàng đã bay đi, chỉ thấy ngô đồng rụng sạch lá với những tổ chim thước cô đơn. Lời thơ hàm ý cảm thán về người hiền đã vắng.
[3] Tên chữ của Chu An. Chu An hoặc Chu Văn An, hiệu là Tiều Ẩn, thuỵ là Văn Trinh Công, cao sĩ cuối đời Trần, quê ở thôn Văn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm (nay là huyện Thanh Trì), Hà Nội. Chu An là nhà giáo dục vĩ đại, học nghiệp tinh thuần, tiết tháo cao thượng, tính tình cương nghị, từng ra làm quan dưới triều Trần Minh Tông. Sau ông dâng sớ xin chém bảy lộng thần (tức Thất trảm sớ), vua không nghe, ông treo mũ từ quan, lui về ẩn dạt ở núi Phượng Hoàng.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Thái Thuận » Đề Phượng Hoàng sơn