26/11/2022 19:23Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Diều hâu
Коршун

Tác giả: Aleksandr Blok - Александр Блок

Nước: Nga
Đăng bởi hongha83 vào 24/11/2012 21:30

 

Nguyên tác

Чертя за кругом плавный круг,
Над сонным лугом коршун кружит
И смотрит на пустынный луг. -
В избушке мать над сыном тужит:
"На хлеба, на, на грудь, соси,
Расти, покорствуй, крест неси".

Идут века, шумит война,
Встает мятеж, горят деревни,
А ты всё та ж, моя страна,
В красе заплаканной и древней. -
Доколе матери тужить?
Доколе коршуну кружить?

Bản dịch của Tế Hanh

Con ó bay từng vòng
Trên cánh đồng hoang dại
Canh gác đồng ngủ ngon
Trong túp lều bà mẹ
"Con ăn! con lớn nhanh
Con lớn nhanh con nhé"

Năm tháng cứ đi qua
Chiến tranh còn tiếp nối
Nhưng đất ơi vẫn giữ
Vẻ đẹp của thời xưa
Mẹ khổ đến bao giờ?
Con ó còn bay nữa?
22.03.1916
Nguồn: Thơ A. Blôk, NXB Thanh niên, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Aleksandr Blok » Diều hâu