08/10/2022 00:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống Lưu bình sự sung Sóc Phương phán quan phú đắc “Chinh mã tê”
送劉評事充朔方判官,賦得征馬嘶

Tác giả: Cao Thích - 高適

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi hongha83 vào 27/12/2008 09:48

 

Nguyên tác

征馬向邊州,
蕭蕭嘶不休。
思深應帶別,
聲斷為兼秋。
歧路風將遠,
關山月共愁。
贈君從此去,
何日大刀頭。

Phiên âm

Chinh mã hướng biên châu,
Tiêu tiêu tê bất hưu.
Tư thâm ưng đới biệt,
Thanh đoạn vi kiêm thu.
Kỳ lộ phong tương viễn,
Quan sơn nguyệt cộng sầu.
Tặng quân tòng thử khứ,
Hà nhật đại đao đầu.

Bản dịch của Bùi Hạnh Cẩn

Ngựa chiến ruổi biên châu
Tiếng hý mãi rầu rầu
Vì thu đành đứt giọng
Ly biệt nên tình sầu
Ngả rẽ gió xa mãi
Ải ngàn trăng cùng sầu
Tặng anh này chia biệt
Ngày nao gặp lại nhau
Nguồn: Đường - thơ một thuở, NXB Văn hoá - Thông tin, 1999

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Thích » Tống Lưu bình sự sung Sóc Phương phán quan phú đắc “Chinh mã tê”