04/12/2021 12:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Viết ở Vân Đình

Tác giả: Hồng Thanh Quang - Đặng Hồng Quang

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi letam vào 14/07/2011 19:08

 

Giữa trưa nâng chén Vân Đình,
Soi mây dừng bước, nghe tình lặng đi.
Lăn nhiều quá những vòng si,
Tuổi này sông Nhuệ còn gì nhắn nhau…
19-7-2011

Nguồn: trang cá nhân của tác giả

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hồng Thanh Quang » Viết ở Vân Đình